Φυταγορά Ζαχαρογιάννης

Αγ. Γεωργίου 24,
Βρανάς, Μαραθώνας

Τ: 22940 55711

marathonas@fytagora.gr

www.fytagora.gr

  • Θάμνοι κηποτεχνίας
  • Δένδρα κηποτεχνίας
  • Αρωματικά - Πολυετείς πόες
  • Αναρριχώμενα

Η παραγωγή μας, περισσότερα από 300 είδη, εκτείνεται σε 560 στρέμματα υπαίθριων εγκαταστάσεων και 40 στρέμματα υαλόφρακτων θερμοκηπίων και καλυμμένων καλλιεργειών στο Μαραθώνα και το Μεσολόγγι.

Έχοντας πια την εμπειρία χρόνων σε συνδυασμό με την συνεχή εξέλιξη και αναζήτηση νέων τεχνολογιών, φροντίζουμε καθημερινά, ένα σύνολο από αξιόπιστους και καταρτισμένους συνεργάτες, να δημιουργούμε το προϊόν που καλύπτει τις ανάγκες σας.

Τοποθεσία