Φυτώρια Στεργίου

  • Δάφνη Απόλλωνος
  • Πικροδάφνη
  • Σχίνος
  • Χαρουπιά
  • Πυξάρι

Παραγωγική φυτωριακή μονάδα καλλωπιστικών φυτών (θαμνώδη και δενδρώδη)

Τοποθεσία